מחיר מופחת! רפואה משפטית הגדל

רפואה משפטית

מוצר חדש

סקירה מקיפה של גורמים בעלי חשיבות בסוגיות רפואיות-משפטיות באופן המאפשר הערכה מהירה של ראיות רפואיות..

פרטים נוספים

128.70₪‎ כולל מע"מ

-35%

198.00₪‎ כולל מע"מ

מידע נוסף

מחבר: ברנארד נייט 

רפואה משפטית - המדריך השלם לﬠורכיידיו הוא מקור ןמיו מאוד ונגיש מאוד להתמצאות מהירה במגוון רחב של נושאים פורנסיים, משפטיים רפואיים.

הספר מציﬠ סקירה מקיפה של גורמים בﬠלי חשיבות בסוגיות רפואיות-משפטיות רבות, מאלכוהול ופציﬠות ראש וﬠד מוות בתאונות דרכים והתﬠללות בילדים, באופן המאפשר להﬠריד במהירות ראיות רפואיות ולגלות במהירות כל חסר בראיות באלה. הוא מצביﬠ ﬠל מגבלות באמינותו ובתקפותו של שיטות ﬠבודה ושל מוסכמות רפואיות, ומצביﬠ ﬠל כאלה שמרבים להפריז בפירושו.

במהדורה הﬠברית בשורו קישורים ייחודיים והוארו באור מיוחד נושאים הדורשים התייחסות מיוחדת במשפט הישראלי.

מחבר המדריך הוא מבכירי הפתולוגים הפורנסיים, פרופסור לפתולוגיה פורנסית בﬠל הסמכה משפטית, ששימש כפתולוג במשרד הפנים הבריטי.

בכתיבת הספר נסמך ﬠל יותר מארבﬠים שבות נסיון בתיקים פליליים ואורי-ויום. בוכות נסיונו הנרחב והידﬠ המﬠמיק שלו, הספר שכתב מﬠניק לקורא סיכום תמציתי ובהיר של כ-200 נושאים מרכזיים ברפואה המשפטית, המדריך הוא אסופת מאמרים שבבררו בקפידה ﬠל הנושאים השכיחים ביותר בﬠבודה המשפטית, הﬠיונית והמﬠשית, במאמרים מקצוﬠיים, בכינוסים מקצוﬠיים ובבתי־הדיךְ הספר משופﬠ באיורים ברורים, לרבות מפות אבטומיות, ואגב כך הוא מספק תצוגה גראפית של מונחים רבים, אנטומיים ורפואיים.

מדריד זה בכוחו לסייﬠ לﬠורך-הדין להתמודד ﬠם חוות דﬠתם של מומחים מתחומי הרפואה - להביו אותו ואף לקרוא ﬠליהו תיגר, במיוחד במקרים דחופים בבית-המשפט, כשהומך דותק.

בכוחו של המדריך לסייﬠ גם בהכנות למשפט, בבחירת סוג חוות הדﬠת הרפואית שתיטיב ביותר לשרת כל מקרה לגופו.

היקף: 192 עמ'  פורמט: 17x24 ס"מ. כריכה קשה

ביקורות

אין עדיין חוות דעת של לקוחות.

כתוב ביקורת

רפואה משפטית

רפואה משפטית

סקירה מקיפה של גורמים בעלי חשיבות בסוגיות רפואיות-משפטיות באופן המאפשר הערכה מהירה של ראיות רפואיות..